مجله آکس

این کوچکترین مرز ملی جهان تنها 85 متر طول دارد

پنیون د ولز د لا گومرا، صخره‌ای کوچک در شمال آفریقا که در سال 1564 توسط اسپانیا فتح شد، عنوان کوچک‌ ترین مرز ملی جهان را به خود اختصاص داده است که طول آن فقط 85 متر است.

اسپانیا تقریباً 2000 کیلومتر مرز زمینی با پرتغال و فرانسه دارد، اما با کشورهایی مانند آندورا، بریتانیا (جبل الطارق) و مراکش نیز مرزهای بسیار کوچکتری دارد. با دومی، کشور آفریقایی مراکش، است که اسپانیا کوچکترین مرز زمینی در جهان را دارد، زمینی به طول 85 متر که صخره ای به وسعت حدود 19000 متر مربع را به ساحل مراکش متصل می کند.پنیون د ولز د لا گومرا از سال 1564 که توسط دریا سالار پدرو دو استوپینان فتح شد، قلمرو اسپانیا بوده است، و اگر چه مراکش بارها ادعای آن را مطرح کرده است، اسپانیا هرگز با بازگرداندن این سرزمین موافقت نکرده است و در واقع نیروهایی در آنجا مستقر کرده اند تا حاکمیت اسپانیا را اجرا کنند.

پنیون د ولز د لا گومرا یکی از به اصطلاح “مکان های حاکمیت” است که اسپانیا در شمال آفریقا به همراه سئوتا، ملیلا، پنون د آلهوسماس، جزایر چافاریناس دارد. وضعیت قانونی آن سرزمین های غیر خود مختار تحت مدیریت اسپانیا است. جالب اینجاست که این صخره بایر تا سال 1934 یک جزیره بود تا زمانی که زمین لرزه یک تنگه کوچک ایجاد کرد و جزیره را به یک شبه جزیره تبدیل کرد. این مرز زمینی رسما به عنوان کوچکترین مرز جهان شناخته شد.

پنیون د ولز د لا گومرا در حال حاضر تنها توسط سربازان اسپانیایی که مسئول نظارت و دفاع هستند اداره می شود. سربازان هر ماه در حال چرخش هستند و در امکانات متوسط، بدون آب یا برق زندگی می کنند. آنها تنها به کشتی های نیروی دریایی اسپانیا متکی هستند که به طور منظم تدارکات را تحویل می دهند.

واقعیت جالب، پنیون د ولز د لا گومرا آخرین قلمرو اسپانیایی است که مورد تهاجم عوامل یک قدرت خارجی قرار گرفته است. در سال 2012، یک گروه هفت نفره متعلق به سازمانی موسوم به کمیته هماهنگی برای آزادی سئوتا و ملیلا به روی صخره یورش بردند و پرچم اسپانیا را با پرچم مراکش جایگزین کردند. این تهاجم تنها چند دقیقه طول کشید، زیرا نیروهای اسپانیایی به سرعت پرچم خارجی را پایین آوردند و عاملان آن را دستگیر کردند، اما از نظر فنی به عنوان یک تهاجم واقعی به حساب می آمد.

نوشته های مرتبط